અકબર અને બિરબલની વાર્તા: કૂવાના પાણીનો માલિક કોણ?

એકવાર રાજા અકબરની અદાલતમાં ફરિયાદ આવી હતી. બે પડોશીઓએ તેમનો બગીચો વહેંચી લીધો હતો. તે બગીચામાં ઇકબાલ ખાન પાસે એક કૂવો હતો, જેમાં પાણીનો વપરાશ સારો હતો. તેમના પડોશી, જેઓ ખેડૂત હતા, તેઓ સિંચાઈ હેતુ માટે કૂવો ખરીદવા માંગતા હતા. તેથી, તેમણે તેમની વચ્ચે એક કરાર કરી તેની પર હસ્તાક્ષર કર્યા, જેના પછી ખેડૂતએ કૂવો ખરીદી લીધો.

ખેડૂતને કૂવો વેચ્યા પછી પણ, ઇકબાલે કૂવામાંથી પાણી લાવવાનું ચાલુ રાખ્યું. આનાથી ક્રોધિત ખેડૂત રાજા અકબર પાસેથી ન્યાય મેળવવા આવ્યો. રાજા અકબરએ ઇકબાલને ખેડૂતને કૂવો વેચ્યા પછી પાણી લાવવાનું કારણ પૂછ્યું.

ઇકબાલે જવાબ આપ્યો કે તેણે માત્ર ખેડૂતને કૂવો વેચ્યો હતો, પરંતુ તેમાં રહેલું પાણી નહિ. બિરબલ જે દરબારમાં હાજર હતા, તેમને વિવાદના ઉકેલની સમસ્યા સાંભળીને કહ્યું, “ઇકબાલ, તમે કહો છો કે તમે માત્ર ખેડૂતને કૂવો વેચ્યો છે અને તમે દાવો કરો છો કે પાણી તમારું છે. તો પછી તમે બીજા કોઈ અન્ય વ્યક્તિના કૂવામાં ભાડા વગર તમારું પાણી કેવી રીતે રાખી શકો? “ઇકબાલની યુક્તિ સફળ ન રહી, ખેડૂતને ન્યાય મળ્યો અને બિરબલને પુરસ્કાર મળ્યો.

gbeat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

રાવણના 10 માથા પાછળની રસપ્રદ વાર્તા

Mon Apr 8 , 2019
એકવાર રાજા અકબરની અદાલતમાં ફરિયાદ આવી હતી. બે પડોશીઓએ તેમનો બગીચો વહેંચી લીધો હતો. તે બગીચામાં ઇકબાલ ખાન પાસે એક કૂવો હતો, જેમાં પાણીનો વપરાશ સારો હતો. તેમના પડોશી, જેઓ ખેડૂત હતા, તેઓ સિંચાઈ હેતુ માટે કૂવો ખરીદવા માંગતા હતા. તેથી, તેમણે તેમની વચ્ચે એક કરાર કરી તેની પર હસ્તાક્ષર […]