અકબર અને બીરબલની વાર્તા: સાચો રાજા કોણ ?

અકબર અને બિરબલની વાર્તા હંમેશાં દરેકને પ્રિય રહી છે. અકબર અને બિરબલની દરેક વાર્તામાં કોઈ સારો સબક જરૂર હોય છે.

ઇરાનના રાજાએ સાંભળ્યું હતું કે બિરબલ પૂર્વમાં સૌથી બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે. અને બીરબલને મળવાના ઇચ્છુકએ બીરબલને તેમના દેશની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું.

નિશ્ચિત રૂપથી બિરબલ ઇરાન પહોંચ્યા. જ્યારે તેમને મહેલમાં પ્રવેશ કર્યો, ત્યારે એક નહિ પણ છ રાજાઓ ત્યાં બેઠા હતા. બધાએ સમાન જ શાહી કપડાં પહેર્યા હતા. તેમાં સાચો રાજા કોણ ?

પછીના ક્ષણે, તેનો જવાબ મળ્યો. આત્મવિશ્વાસ સાથે, તેણે રાજા પાસે જઈને તેને નમન કરી.

રાજાને આશ્ચર્ય થયું, અને બીરબલને પૂછ્યું તમે મને કેવી રીતે ઓળખ્યો?

બિરબલે હસતાં જઈને સમજાવ્યું કે ખોટા રાજા બધા તમને જોઈ રહ્યા હતા, જયારે તમે સીધું આગળ જોઈ રહ્યા હતા. સામાન્ય લોકો હંમેશાં તેમના સમર્થન માટે રાજાને જોશે.

રાજાએ બિરબલને ગળે લગાવ્યા અને ભેટ સાથે અભિનંદન આપ્યું.

આ પણ વાંચો: અકબર બિરબલની વાર્તા: બિરબલનો જવાબ અને અકબર ચુપ

gbeat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

દરરોજ યોગસન કરવાથી થતા ફાયદા તમારું જીવન બદલી નાખશે

Mon Aug 5 , 2019
અકબર અને બિરબલની વાર્તા હંમેશાં દરેકને પ્રિય રહી છે. અકબર અને બિરબલની દરેક વાર્તામાં કોઈ સારો સબક જરૂર હોય છે. ઇરાનના રાજાએ સાંભળ્યું હતું કે બિરબલ પૂર્વમાં સૌથી બુદ્ધિશાળી વ્યક્તિ છે. અને બીરબલને મળવાના ઇચ્છુકએ બીરબલને તેમના દેશની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપ્યું હતું. નિશ્ચિત રૂપથી બિરબલ ઇરાન પહોંચ્યા. જ્યારે તેમને […]