કંગનાને મણિકર્ણિકા માટે નેશનલ એવોર્ડ જોઈએ છે

કંગના રાનૌતની ફિલ્મ મણિકર્ણિકા ખુબ જ વિવાદોમાં રહી હતી. કંગના પર સતત આરોપો લાગ્યા હતા કે તેને બીજા કલાકારોના રોલ કાપી નાખ્યા હતા. એટલું જ નહીં પરંતુ ફિલ્મની કહાનીમાં પણ ઘણા બદલાવ કર્યા હતા. હવે કંગના રનૌતે મણિકર્ણિકા અંગે એક નવું નિવેદન આપ્યું છે, જેને કારણે એક નવો વિવાદ પેદા થયો છે.

કંગના રનૌતે હવે કહ્યું છે કે જો તેને અથવા મણિકર્ણિકા ફિલ્મને નેશનલ એવોર્ડ નહીં મળે તો નેશનલ એવોર્ડ પણ ફેક હોય શકે છે. કંગના રનૌતે માણિકર્ણિકાને સારી ફિલ્મ ગણાવતા કહ્યું કે મને નથી લાગતું કે આ વર્ષે મણિકર્ણિકા કરતા વધારે સારી ફિલ્મ આવશે.

મણિકર્ણિકા ફિલ્મથી કંગના રનૌતે પ્રોડક્શન જ નહિ પરંતુ ડિરેક્શન ક્ષેત્રમાં પણ પગલું ભર્યું હતું. જી હાં, આ ફિલ્મનું નિર્દેશન કંગનાએ કર્યું છે. મણિકર્ણિકા ફિલ્મને પહેલા કૃષ ડિરેક્ટ કરી રહ્યા હતા. પરંતુ નિર્દેશક તરીકે ફિલ્મમાં પહેલા કંગનાનું નામ આવે છે પછી કૃષનું નામ આવે છે. એટલું જ નહીં પરંતુ આ ફિલ્મમાંથી સોનૂ સૂદને પણ કાઢી મૂકવામાં આવ્યો હતો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *