રામનું વચન લક્ષ્મણની મૃત્યુનું કારણ બન્યું

સીતા માતા ધરતીમાં સમાઈ ગયા પછી, ભગવાન રામ જાણતા હતા કે પૃથ્વી પરની તેમની ફરજો પૂર્ણ થઇ ગઈ છે અને તેથી તેમણે વૈકુંથ પાછા ફરવાનું નક્કી કર્યું છે પરંતુ તે પૂરું થઈ શક્યું નહિ કારણ કે હનુમાન રામ સાથે મળવા માટે મૃત્યુના દેવતા યમને પરવાનગી આપશે નહીં.

હનુમાનને વિચલિત કરવા માટે, ભગવાન રામએ તેમની વીંટી પાતાળમાં ફેંકી દીધી અને હનુમાનને તેને લાવવા માટે કહ્યું. રામે ફરી યમને આમંત્રણ આપ્યું, પરંતુ તેમણે એક શરત રાખી કે તેમની વચ્ચેની વાતચીત જાહેર થવી જોઈએ નહીં અને જો કોઈ વાતચીત સાંભળશે તો રામ તે વ્યક્તિને મારી નાખશે. રામએ લક્ષ્મણને દ્વારની રક્ષા કરવા માટે કહ્યું, જેથી કોઈ પણ ભગવાન રામ અને યમની બેઠક રોકી શકે નહીં.

આ દરમિયાન ગુસ્સે ભરાયેલા ઋષિ દુર્વાશ રામને મળવા આવ્યા હતા. ગુસ્સે ભરાયેલા દુર્વાશ ઋષિએ ચેતવણી આપી કે તેઓ અયોધ્યાને શાપ આપશે જો તેમને ભગવાન રામને મળવાની પરવાનગી આપવામાં આવશે નહીં તો. પરિસ્થિતિ જોઈને લક્ષ્મણે રામ સાથે વાત કરવાની અને બેઠક દરમિયાન અંદર જવાનું નક્કી કર્યું.

આ બનાવ પછી તેમના ભાઇના વચનને પૂર્ણ કરવા લક્ષ્મણ સરયૂ પાસે ગયા અને તેમનું જીવન ત્યાગી દીધું. રામની આવશ્યકતા પહેલા શેષ નાગ (ભગવાન વિષ્ણુની બેઠક) ના રૂપમાં લક્ષ્મણની મૃત્યુની આવશ્યકતા હતી, ભગવાન વિષ્ણુ પાછા વૈકુંથ પરત ફરે તે પહેલાં લક્ષ્મણને પરત આવવું પડ્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *