મહાભારત: ભીષ્મના પાંચ શક્તિશાળી તીરો કૌરવોને યુદ્ધમાં જીતવામાં મદદ કરી શકતા હતા

આપણે બધા મહાભારતના મૂળભૂત તથ્યોથી પરિચિત છીએ – આપણે પાંડુના પાંચ પુત્રો અને ધૃતરાષ્ટ્રના સો પુત્રો વચ્ચેની દુશ્મનાવટથી પરિચિત છીએ. મહાભારત યુદ્ધમાં પાંડવો જીતી ગયા હતા અને કૌરવો હારી ગયા હતા, પરંતુ એક તક એવી પણ હતી જેમાં કૌરવો જીતી શકતા હતા.

દુર્યોધનને ખાતરી હતી કે ભીષ્મ પાંડવો માટેના તેમના પૂર્વગ્રહને લીધે તેમની સંપૂર્ણ ક્ષમતાથી લડી રહ્યા નહોતા. તેની પર આક્ષેપ કરતાં, ભીષ્મએ પાંચ શક્તિશાળી તીરનું નિર્માણ કર્યું અને વચન આપ્યું કે તે આગામી દિવસે પાંચ ભાઈઓને મારી નાંખશે. આ શંકા પર, દુર્યોધનએ પાંડવો પર પોતાને વાપરવા માટે પાંચ તીર લઇ લીધા. કૃષ્ણને તે વિશે ખબર પડી અને અર્જુનને એવી સલાહ આપી કે તે દુર્યોધનના તીરો માંગી લે કારણ કે એકવાર અર્જુને દુર્યોધનનું જીવન બચાવ્યું હતું જેથી દુર્યોધન અર્જુનનો ઋણી હતો.

દુર્યોધનને તેમની વિનંતી અને અનિચ્છાથી અનુસરવું પડ્યું, અને તીરથી અલગ થવું પડ્યું. જ્યારે દુર્યોધને ભીષ્મને ફરીથી પાંચ વધુ તીરોનું નિર્માણ કરવા માટે કહ્યું, તેમણે ઇનકાર કર્યો અને કહ્યું કે તેમણે તેને બનાવવા માટે તેમની આજીવન ક્ષમતાનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને તે ફરીથી આ રીતે બનાવી શકાશે નહિ. દુર્યોધનને યુદ્ધ જીતવાની એકમાત્ર તક મળી હતી જે તેને ગુમાવી દીધી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *