અકબર બિરબલની વાર્તા: બિરબલનો જવાબ અને અકબર ચુપ

એક દિવસ સમ્રાટ અકબર અને બિરબલ મહેલનાં બગીચાઓમાં ચાલી રહ્યા હતા. તે એક સારી ઉનાળાની સવાર હતી અને તળાવની આસપાસ ઘણા પક્ષીઓ રમતા હતા. પક્ષીઓને જોતા, અકબરના મનમાં એક પ્રશ્ન આવ્યો. તે વિચારતો હતો કે તેના સામ્રાજ્યમાં કેટલા પક્ષીઓ છે.

બીરબલ તેમની સાથે હતા, તેમણે આ પ્રશ્ન બિરબલને પૂછ્યો. એક ક્ષણના વિચાર પછી, બિરબલે જવાબ આપ્યો, “રાજ્યમાં 99400 પક્ષીઓ છે”

સમ્રાટ અકબરને બિરબલની ઝડપી પ્રતિક્રિયાથી આશ્ચર્ય થયું, અકબરએ ફરીથી તપાસ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો , ” શું થશે જો તમારી ગણતરી કરતાં વધુ પક્ષીઓ હોય તો ?”

બિરબલે કહ્યું કે જો મારા જવાબ કરતાં પક્ષીઓ વધારે છે, તો કેટલાક પક્ષીઓ બીજા પાડોશી રાજ્યોમાંથી આવી રહ્યા છે.

સમ્રાટ અકબરએ ફરી પૂછ્યું કે શું થશે જો ઓછા પક્ષીઓ હોય તો, જેનો બિરબલ જવાબ આપ્યો કે તો આપણા રાજ્યના કેટલાક પક્ષીઓ રજાઓ પર અન્ય સ્થળોએ જતા રહ્યા હશે.

આ પણ વાંચો: અકબર અને બિરબલની વાર્તા: કૂવાના પાણીનો માલિક કોણ?

gbeat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

અકબર અને બીરબલની વાર્તા: સાચો રાજા કોણ ?

Wed Apr 24 , 2019
એક દિવસ સમ્રાટ અકબર અને બિરબલ મહેલનાં બગીચાઓમાં ચાલી રહ્યા હતા. તે એક સારી ઉનાળાની સવાર હતી અને તળાવની આસપાસ ઘણા પક્ષીઓ રમતા હતા. પક્ષીઓને જોતા, અકબરના મનમાં એક પ્રશ્ન આવ્યો. તે વિચારતો હતો કે તેના સામ્રાજ્યમાં કેટલા પક્ષીઓ છે. બીરબલ તેમની સાથે હતા, તેમણે આ પ્રશ્ન બિરબલને પૂછ્યો. એક […]