જાણો ભગવાન કૃષ્ણ મોર પીંછા કેમ પહેરે છે

ભગવાન કૃષ્ણની છબી દરેકને પ્રસન્ન કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણને એક સુંદર વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આજે, આપણે આ વાર્તાઓ પર એક નજર નાખીશું, જેમાં ભગવાન કૃષ્ણ તેના વાળમાં એક મોર પીછું પહેરે છે.

કૃષ્ણ અને મોરનું નૃત્ય

એક દિવસ કૃષ્ણ અને તેમના સાથી બપોરે જંગલમાં હતા. વાતાવરણ ખૂબ જ સુખદ હતું, ભગવાન કૃષ્ણએ તેનું વાંસળી લીઘી અને એક સુંદર સંગીત વગાડવાનું શરૂ કર્યું. પ્રાણીઓ અને બધાએ ધૂન સાંભળીને નાચવા લાગ્યા.

આ પણ વાંચો: અકબર અને બિરબલની વાર્તા: કૂવાના પાણીનો માલિક કોણ?

તેમાં એક મોરનું સમૂહ હતું જેમને ખૂબ જ સુંદર નૃત્ય કર્યું હતું. જ્યારે સંગીત બંધ કરવામાં આવ્યું ત્યારે મોરના રાજા ભગવાન કૃષ્ણ પાસે ગયા. પછી તેઓએ તેમના પીંછા જમીન પર મૂક્યા. આ પીછા ભગવાન કૃષ્ણને ગુરુદક્ષિના તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા. ભગવાન કૃષ્ણએ તેને સ્વીકારી અને તેમના વાળમાં પહેર્યા. તેણે કહ્યું કે તે હંમેશાં તેને પહેરશે.

શ્રીરામ અને મોર

ત્રેતા યુગમાં એવું કહેવાય છે કે એકવાર ભગવાન શ્રીરામએ મોરના એક સમૂહના પીંછાનો પગ સાફ કરવા માટે ઉપયોગ કર્યો હતો. ભગવાન શ્રીરામ મોરની નીસ્વાર્થતા અને ભક્તિથી અભિભૂત હતા. તેઓએ તેમને વચન આપ્યું કે તે ફરીથી દ્વાપર યુગમાં આવશે અને તેઓ તેમના પીંછાથી માથું સુશોભિત કરીને મોરનું સન્માન કરશે. જ્યારે તેઓ ભગવાન કૃષ્ણ તરીકે જન્મ્યા હતા, ત્યારે તેમણે વચન પૂરું કર્યું કે તેમણે તેમના પીંછાં તેમના વાળમાં પહેર્યા.

 

gbeat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

અકબર બિરબલની વાર્તા: બિરબલનો જવાબ અને અકબર ચુપ

Tue Apr 23 , 2019
ભગવાન કૃષ્ણની છબી દરેકને પ્રસન્ન કરે છે. ભગવાન કૃષ્ણને એક સુંદર વ્યક્તિ તરીકે વર્ણવવામાં આવ્યા છે. આજે, આપણે આ વાર્તાઓ પર એક નજર નાખીશું, જેમાં ભગવાન કૃષ્ણ તેના વાળમાં એક મોર પીછું પહેરે છે. કૃષ્ણ અને મોરનું નૃત્ય એક દિવસ કૃષ્ણ અને તેમના સાથી બપોરે જંગલમાં હતા. વાતાવરણ ખૂબ જ […]